Cennik

Wynagrodzenie detektywa oraz cena za wywiad gospodarczy i usługi ochrony biznesu ustalane są indywidualnie. Ich wysokość uzależniona pozostaje od złożoności oraz czasu realizacji zlecenia. Zleceniodawca współdecyduje o wysokości kosztów poprzez wybór wykorzystywanych środków i technik operacyjnych, charakteru podejmowanych czynności, a także liczby zaangażowanych w zlecenie osób czy obszaru prowadzenia działań.

Zakres działań wymaganych przez ewentualne zlecenie oraz jego przybliżony koszt podajemy w trakcie pierwszej konsultacji. W przypadku zlecenia nam sprawy, Zleceniodawca zawiera z nami indywidualną umowę cywilnoprawną.