Biuro detektywistyczne

„Biuro Detektywistyczne Medard Stachera” to koncesjonowany dostawca usług z zakresu detektywistyki i wywiadu gospodarczego. Biuro zostało założone i jest bezpośrednio prowadzone oraz nadzorowane przez Medarda Stacherę, byłego funkcjonariusza Policji. Medard Stachera posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu pracami operacyjnymi pionów kryminalnych Policji na szczeblach do stanowiska Naczelnika Wydziału Kryminalnego włącznie oraz - po zakończeniu służby - w zawodzie prywatnego detektywa.

Od początku swojej działalności „Biuro Detektywistyczne Medard Stachera” skutecznie zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych i ukrywających się, ustalaniem i weryfikowaniem danych osobowych, świadków zdarzeń czy dowodów w sprawach rodzinnych. Biuro poszukuje i odzyskuje mienie ruchome oraz wierzytelności dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, jak również zajmuje się wywiadem gospodarczym oraz świadczy usługi zwiększające bezpieczeństwo biznesu.

Z uwagi na niejednokrotnie delikatny charakter podejmowanych spraw, „Biuro Detektywistyczne Medard Stachera” zapewnia swoim Zleceniodawcom pełną dyskrecję, dyspozycyjność, a także determinację w działaniu, przy zachowaniu wysokiej kultury osobistej swoich współpracowników.

Usługi naszej agencji detektywistycznej są indywidualnie dostosowane do Państwa potrzeb. Po wykonaniu zlecenia, Zleceniodawca otrzymuje od nas pisemne sprawozdanie do dalszego wykorzystania. Prowadzimy działania na terenie Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Biuro działa zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. Z tytułu wykonywania usług detektywistycznych objęte jest ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej.

„Biuro Detektywistyczne Medard Stachera” jest współzałożycielem oraz członkiem „Stowarzyszenia Detektywów i Agentów Ochrony” (SDAO).

Usługi detektywistyczne

SPRAWY GOSPODARCZEWINDYKACJAPOSZUKIWANIE OSÓB I MIENIASPRAWY RODZINNEOCHRONA BIZNESUSYSTEM WHISTLEBLOWING, USTAWA O OCHRONIE SYGNALISTÓWCENNIK

Kontakt

Biuro Detektywistyczne Medard Stachera
ul. Wielicka 44/31
30-552 Kraków

tel. +48 602 194 330
biuro@detektyw-medard.pl

www.detektyw-medard.pl

Licencja detektywa nr 0001593
Koncesja RD-73/2014
NIP: 6761564624
REGON: 123024985

Zobacz lokalizację biura

Leksykon Detektywa

- D -

Detektyw - tytuł zawodowy osoby świadczącej usługi detektywistyczne, legitymującej się licencją detektywa (Detektywem w rozumieniu Ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. jest osoba posiadająca licencję, zaś tytułu zawodowego „detektyw” może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję).

- O -

Ochroniarz (strażnik, ustawowa nazwa: pracownik ochrony, agent ochrony, pracownik ochrony fizycznej osób i mienia) – osoba zatrudniona w agencji ochrony lub wewnętrznej służbie ochrony i zajmującą się zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochroną powierzonych jej osób i mienia. Potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji pracownika ochrony jest w Polsce wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych RP.

- U -

Usługi detektywistyczne - zgodnie z art. 2 Ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. to czynności, polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

- Z -

Zabezpieczenia techniczne – innymi słowy techniczne środki zabezpieczeń obiektów. Pod tym pojęciem należy rozumieć m.in. dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy telewizji przemysłowej, systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy kontroli dostępu i czasu pracy.