Rozwody i sprawy rodzinne

 • dokumentacja rozwodowa – gromadzenie dowodów w sprawach rozwodowych;
 • sprawdzanie wierności i uczciwości współmałżonka;
 • sprawdzanie wiarygodności nowo poznanych osób, przyszłych partnerów życiowych;
 • ustalanie czy Państwa dziecko:
  • jest uzależnione (hazard, narkotyki, prostytucja itp.),
  • przynależy do nieformalnych grup młodzieżowych (pseudokibice, sekty);
 • ustalanie czy Państwa dziecko:
  • korzysta ze sponsoringu,
  • spotyka się z niewłaściwymi osobami,
  • nawiązało znajomość internetową z osobą zagrażającą jego życiu i zdrowiu;
 • ustalanie z kim i gdzie przebywa dziecko poza domem;
 • weryfikacja kompetencji i predyspozycji kandydata do opieki nad dzieckiem.