Poszukiwanie osób i mienia

  • poszukiwanie utraconego mienia;
  • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;
  • ustalanie miejsca zamieszkania, pracy, kontaktów osobistych;
  • genealogia i poszukiwanie świadków, badanie przeszłości i zbieranie aktualnych informacji o danej osobie.