Ochrona biznesu

  • pomoc w rozwiązywaniu problemów w prywatnych przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego;
  • wykrywanie działań na szkodę firm;
  • przeciwdziałanie wrogim przejęciom;
  • przeciwdziałanie nadużyciom w spółkach prawa handlowego;
  • kontrola i weryfikacja wiarygodności kontrahentów, wspólników, członków zarządu, pracowników;
  • ustalanie powiązań osobowych;
  • analiza konkurencji;
  • ochrona znaku towarowego;
  • audyt systemów bezpieczeństwa obiektów i informacji;
  • opracowanie polityki bezpieczeństwa.