Sprawy gospodarcze

  • gromadzenie informacji na potrzeby toczących się postępowań karnych, skarbowych, cywilnych, rodzinnych i innych;
  • zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
  • zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę handlową;
  • sprawdzanie kontrahentów, wyszukiwanie i weryfikacja informacji na temat pracowników oraz osób ubiegających się o przyjęcie do pracy, wywiad środowiskowy;
  • ujawnianie nieuczciwej konkurencji;
  • ochrona wizerunku;
  • wykrywanie podsłuchów, ochrona elektroniczna;
  • zabezpieczenie spotkań biznesowych (jawne i niejawne).